Med vad – För vem

Kalkyltekniks tjänster vänder sig till er som har byggplaner eller kommer i kontakt med byggprojekt, det kan vara professionellt i ert arbete, som företag eller som privatperson.

Beroende på vilka önskemål, behov och krav m.m. ni har, vilket skede i processen det är samt vilken roll ni har i projektet kan Kalkylteknik i Dalarna hjälpa er med olika tjänster och på olika sätt.

Exempel på hur Kalkylteknik i Dalarna kan hjälpa er:

 • Med kostnadsbedömningar och/eller kostnadsberäkningar att använda som underlag för budget eller som beslutsunderlag i tidiga skeden
 • Med kostnadsberäkningar och kalkyler (bygg) i olika skeden av projekt, på olika detaljeringsnivå och med olika omfattning efter önskemål och behov
 • Hjälp med genomläsning av förfrågningsunderlag och / eller anbudsskrivning
 • Hjälp med förfrågningar och offertutvärdering
 • Hjälp med inköp
 • Mängdavtagning, mängdberäkning
 • Ta fram ritningar och skisser, t.ex. bygglovshandlingar, handlingar till förfrågningar etc.

Exempel på kundgrupper Kalkylteknik i Dalarna kan utföra tjänster åt:

 • Kommersiella Byggherrar och Beställare (t.ex. offentliga byggherrar och beställare, fastighetsbolag, företag som arbetar mer eller mindre återkommande med byggnationer/byggprojekt)
 • Övriga Byggherrar och Beställare (t.ex. företag eller privatpersoner med planer på byggprojekt, projekt på gång alternativt mer eller mindre långt gångna projekt)
 • Byggentreprenörer och underentreprenörer (t.ex. TE bygg, GE bygg, UE golvläggning, mattläggning, UE undertak etc.)
 • Bostadsrättsföreningar

Kalkylteknik i Dalarna på Facebook